BIORESONANSTERAPI

Som Bicomterapeut identifierar och behandlar jag energiblockeringar och andra belastningar i kroppen. 
Stress från ämnen i omgivningen, tillsatser och vissa födämnen kan vara ett hinder för kroppen att börja läka sig själv.

Boka tid: Bokamera

Känner Du Dig sjuk?
Då ska Du ringa sjukvården på 1177!

Vill Du må bra?
Då ska Du ringa mig, redan ida´!

Kontakt: telefon 0470-470 44 eller mail willemo@halsaochlivskraft.se

Min bakgrund inom sjukvården som legitimerad sjuksköterska, mitt intresse för vårdvetenskap som filosofie magister och en entreprenörsanda är basen i mitt företag.

Hälsa och Livskraft

Foto:Gunilla Hellgren Media